Ing. Marek Hrnčík

Číslo certifikátu: 22/0715/2; 22/0716/2/PED
Metóda: PT - skúšanie kapilárnymi metódami
Označenie rozsahu:
Stupeň: 1
Číslo PED certifikát: Áno
Dátum vydania: 19.11.2022
Koniec platnosti: 18.11.2027
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia:
Číslo certifikátu: 21/0216/2
Metóda: RT - skúšanie prežarovaním
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: Áno
Dátum vydania: 02.06.2021
Koniec platnosti: 01.06.2026
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia:
Číslo certifikátu: 21/0102/2
Metóda: VT - skúšanie vizuálnymi metódami
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: Áno
Dátum vydania: 15.03.2021
Koniec platnosti: 14.03.2026
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia:
Číslo certifikátu: 20/0123/1
Metóda: UT-T - skúšanie ultrazvukom – meranie hrúbky
Označenie rozsahu:
Stupeň: -
Číslo PED certifikát: Nie
Dátum vydania: 20.08.2020
Koniec platnosti: 19.08.2025
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia: