Ing. Marek Uharček

Číslo certifikátu: 24/0236/1
Metóda: VT - ThP skúšanie zvarových spojov termoplastov metódou VT
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát:
Dátum vydania: 16.04.2024
Koniec platnosti: 15.04.2029
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia:
Číslo certifikátu: 21/0454/1
Metóda: LT - skúšanie tesnosti (A, B, C)
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: Áno
Dátum vydania: 11.10.2021
Koniec platnosti: 10.10.2026
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia: