Ing. Maroš Mackovčák

Číslo certifikátu: 21/0372/1
Metóda: ET - skúšanie vírivými prúdmi
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: Nie
Dátum vydania: 09.09.2021
Koniec platnosti: 08.09.2026
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia:
Číslo certifikátu: 21/0194/1
Metóda: MT - skúšanie magnetickou práškovou metódou
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: Nie
Dátum vydania: 11.05.2021
Koniec platnosti: 10.05.2026
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia: