Ing. Michal Mišík

Číslo certifikátu: 22/0711/1; 22/0712/1/PED
Metóda: PT - skúšanie kapilárnymi metódami
Označenie rozsahu:
Stupeň: 1
Číslo PED certifikát: Áno
Dátum vydania: 19.11.2022
Koniec platnosti: 18.11.2027
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia:
Číslo certifikátu: 22/0195/2
Metóda: RT - skúšanie prežarovaním
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: Áno
Dátum vydania: 21.03.2022
Koniec platnosti: 20.03.2027
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia:
Číslo certifikátu: 21/0104/2
Metóda: VT - skúšanie vizuálnymi metódami
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: Áno
Dátum vydania: 18.03.2021
Koniec platnosti: 17.03.2026
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia: