Ing. Miloš Hajdúk

Číslo certifikátu: 21/0129/1
Metóda: UT-T - skúšanie ultrazvukom – meranie hrúbky
Metóda:
Stupeň: -
PED: Nie
Dátum vydania: 08.04.2021
Koniec platnosti: 07.04.2026
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia/odobratia: