Ing. Natália Višňovská

Číslo certifikátu: 24/0174/1
Metóda: VT - skúšanie vizuálnymi metódami
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: 24/0175/1/PED
Dátum vydania: 02.04.2024
Koniec platnosti: 01.04.2029
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia:
Číslo certifikátu: 24/0120/1
Metóda: PT - skúšanie kapilárnymi metódami
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: 24/0121/1/PED
Dátum vydania: 13.02.2024
Koniec platnosti: 12.02.2029
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia:
Číslo certifikátu: 23/0603/2/PED
Metóda: MT - skúšanie magnetickou práškovou metódou
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: Áno
Dátum vydania: 06.06.2023
Koniec platnosti: 05.06.2028
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia:
Číslo certifikátu: 23/0602/2
Metóda: MT - skúšanie magnetickou práškovou metódou
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: Nie
Dátum vydania: 06.06.2023
Koniec platnosti: 05.06.2028
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia: