Ing. Patrik Valik

Číslo certifikátu: 20/0230/1
Metóda: UT-T - skúšanie ultrazvukom – meranie hrúbky
Označenie rozsahu:
Stupeň: -
Číslo PED certifikát: Nie
Dátum vydania: 20.10.2020
Koniec platnosti: 19.10.2025
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia: