Ing. Pavol Studenič

Číslo certifikátu: 20/0023/2
Metóda: VT - skúšanie vizuálnymi metódami
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: Áno
Dátum vydania: 27.03.2020
Koniec platnosti: 26.03.2025
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia:
Číslo certifikátu: 20/0021/2
Metóda: PT - skúšanie kapilárnymi metódami
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: Áno
Dátum vydania: 27.03.2020
Koniec platnosti: 26.03.2025
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia: