Ing. Peter Hnidka

Číslo certifikátu: 20/0119/2
Metóda: PT - skúšanie kapilárnymi metódami
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: Nie
Dátum vydania: 03.08.2020
Koniec platnosti: 02.08.2025
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia:
Číslo certifikátu: 20/0118/2
Metóda: VT - skúšanie vizuálnymi metódami
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: Nie
Dátum vydania: 03.08.2020
Koniec platnosti: 02.08.2025
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia: