Ing. Peter Michnáč

Číslo certifikátu: 19/0003/1
Metóda: VT - skúšanie vizuálnymi metódami
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: Áno
Dátum vydania: 18.03.2019
Koniec platnosti: 17.03.2019
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia:
Číslo certifikátu: 19/0002/1
Metóda: PT - skúšanie kapilárnymi metódami
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: Áno
Dátum vydania: 18.03.2019
Koniec platnosti: 17.03.2024
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia: