Ing. Peter Ovšanka

Číslo certifikátu: 20/0261/1
Metóda: UT - skúšanie ultrazvukom
Označenie rozsahu:
Stupeň: 3
Číslo PED certifikát: Nie
Dátum vydania: 30.11.2020
Koniec platnosti: 29.11.2025
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia: