Ing. Peter Polkabla

Číslo certifikátu: 24/0242/2
Metóda: VT - skúšanie vizuálnymi metódami
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát:
Dátum vydania: 16.04.2024
Koniec platnosti: 15.04.2029
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia:
Číslo certifikátu: 20/0244/1
Metóda: MT - skúšanie magnetickou práškovou metódou
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: Nie
Dátum vydania: 29.10.2020
Koniec platnosti: 28.10.2025
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia:
Číslo certifikátu: 19/0020/1
Metóda: VT - skúšanie vizuálnymi metódami
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: Nie
Dátum vydania: 16.04.2019
Koniec platnosti: 15.04.2024
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia: