Ing. Robert Jaroš

Číslo certifikátu: 19/0091/1
Metóda: PT - skúšanie kapilárnymi metódami
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: Áno
Dátum vydania: 11.11.2019
Koniec platnosti: 10.11.2024
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia:
Číslo certifikátu: 19/0090/1
Metóda: VT - skúšanie vizuálnymi metódami
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: Áno
Dátum vydania: 11.11.2019
Koniec platnosti: 10.11.2024
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia: