Ing. Tomáš Kališík

Číslo certifikátu: 23/0402/1; 23/0403/1/PED
Metóda: PT - skúšanie kapilárnymi metódami
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: Áno
Dátum vydania: 26.04.2023
Koniec platnosti: 25.04.2028
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia:
Číslo certifikátu: 23/0400/1; 23/0401/1/PED
Metóda: VT - skúšanie vizuálnymi metódami
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: Áno
Dátum vydania: 26.04.2023
Koniec platnosti: 25.04.2028
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia: