İsmail Kahvecioğlu

Číslo certifikátu: 22/0709/1
Metóda: UT - TOFD skúšanie ultrazvukom metódou TOFD
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: Nie
Dátum vydania: 16.11.2022
Koniec platnosti: 15.11.2027
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia: