Jaroslav Virostek

Číslo certifikátu: 20/0019/1
Metóda: VT - skúšanie vizuálnymi metódami
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: Nie
Dátum vydania: 11.03.2020
Koniec platnosti: 10.03.2025
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia: