Ji Hongchao

Číslo certifikátu: 21/0218/1
Metóda: UT - TOFD skúšanie ultrazvukom metódou TOFD
Označenie rozsahu:
Stupeň: 3
Číslo PED certifikát: Áno
Dátum vydania: 01.06.2021
Koniec platnosti: 31.05.2026
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia:
Číslo certifikátu: 20/0142/1
Metóda: UT - PA skúšanie ultrazvukom metódou Phased Array
Označenie rozsahu:
Stupeň: 3
Číslo PED certifikát: Áno
Dátum vydania: 08.09.2020
Koniec platnosti: 07.09.2025
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia: