Jiang Xiao

Číslo certifikátu: 21/0133/1
Metóda: PT - skúšanie kapilárnymi metódami
Označenie rozsahu:
Stupeň: 3
Číslo PED certifikát: Áno
Dátum vydania: 12.04.2021
Koniec platnosti: 11.04.2026
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia: