Jiang Yong

Číslo certifikátu: 23/0515/1/PED
Metóda: RT - skúšanie prežarovaním
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: Áno
Dátum vydania: 31.05.2023
Koniec platnosti: 01.07.2026
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia: