Jozef Štefan

Číslo certifikátu: 21/0456/1
Metóda: LT - skúšanie tesnosti (A, B, C)
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: Áno
Dátum vydania: 14.10.2021
Koniec platnosti: 13.10.2026
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia: