Jozef Zaleš

Číslo certifikátu: 21/0100/1
Metóda: VT - skúšanie vizuálnymi metódami
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: Áno
Dátum vydania: 04.03.2021
Koniec platnosti: 03.03.2026
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia:
Číslo certifikátu: 19/0099/1
Metóda: MT - skúšanie magnetickou práškovou metódou
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: Áno
Dátum vydania: 09.11.2019
Koniec platnosti: 08.11.2024
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia:
Číslo certifikátu: 19/0098/1
Metóda: UT - skúšanie ultrazvukom
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: Áno
Dátum vydania: 09.11.2019
Koniec platnosti: 08.11.2024
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia:
Číslo certifikátu: 19/0097/1
Metóda: RT - skúšanie prežarovaním
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: Áno
Dátum vydania: 09.11.2019
Koniec platnosti: 08.11.2024
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia:
Číslo certifikátu: 19/0096/1
Metóda: PT - skúšanie kapilárnymi metódami
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: Áno
Dátum vydania: 09.11.2019
Koniec platnosti: 08.11.2024
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia: