Ju Youfeng

Číslo certifikátu: 22/0453/1
Metóda: UT - skúšanie ultrazvukom
Metóda:
Stupeň: 3
PED: Nie
Dátum vydania: 20.07.2022
Koniec platnosti: 19.07.2027
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia/odobratia: