Juraj Krajňák

Číslo certifikátu: 23/0920/2
Metóda: VT - skúšanie vizuálnymi metódami
Metóda:
Stupeň: 2
PED: Nie
Dátum vydania: 11.08.2023
Koniec platnosti: 10.08.2028
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia/odobratia:
Číslo certifikátu: 22/0156/2
Metóda: MT - skúšanie magnetickou práškovou metódou
Metóda:
Stupeň: 2
PED: Nie
Dátum vydania: 25.02.2022
Koniec platnosti: 24.02.2027
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia/odobratia:
Číslo certifikátu: 21/0383/2
Metóda: RT - skúšanie prežarovaním
Metóda:
Stupeň: 2
PED: Áno
Dátum vydania: 13.09.2021
Koniec platnosti: 12.09.2026
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia/odobratia:
Číslo certifikátu: 19/0009/1
Metóda: UT - skúšanie ultrazvukom
Metóda:
Stupeň: 2
PED: Nie
Dátum vydania: 12.04.2019
Koniec platnosti: 11.04.2024
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia/odobratia: