Juraj Lovás

Číslo certifikátu: 24/0202/1
Metóda: RT-F – skúšanie prežarovaním – filmová rádiografia
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát:
Dátum vydania: 04.04.2024
Koniec platnosti: 03.04.2029
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia:
Číslo certifikátu: 24/0201/1
Metóda: VT - skúšanie vizuálnymi metódami
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát:
Dátum vydania: 04.04.2024
Koniec platnosti: 03.04.2029
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia:
Číslo certifikátu: 23/0277/1
Metóda: UT - skúšanie ultrazvukom
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: Áno
Dátum vydania: 20.03.2023
Koniec platnosti: 19.03.2028
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia: