Kang Zhao

Číslo certifikátu: 21/0409/1
Metóda: RT - skúšanie prežarovaním
Metóda:
Stupeň: 3
PED: Áno
Dátum vydania: 17.09.2021
Koniec platnosti: 16.09.2026
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia/odobratia:
Číslo certifikátu: 21/0394/1
Metóda: PT - skúšanie kapilárnymi metódami
Metóda:
Stupeň: 3
PED: Áno
Dátum vydania: 17.09.2021
Koniec platnosti: 16.09.2026
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia/odobratia: