Lei Bo

Číslo certifikátu: 21/0497/1
Metóda: UT - skúšanie ultrazvukom
Metóda:
Stupeň: 3
PED: Áno
Dátum vydania: 22.11.2021
Koniec platnosti: 21.11.2026
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia/odobratia:
Číslo certifikátu: 21/0495/1
Metóda: MT - skúšanie magnetickou práškovou metódou
Metóda:
Stupeň: 3
PED: Áno
Dátum vydania: 22.11.2021
Koniec platnosti: 21.11.2026
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia/odobratia:
Číslo certifikátu: 21/0184/1
Metóda: ET - skúšanie vírivými prúdmi
Metóda:
Stupeň: 2
PED: Nie
Dátum vydania: 10.05.2021
Koniec platnosti: 09.05.2026
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia/odobratia: