Li Hao

Číslo certifikátu: 22/0249/1
Metóda: UT - skúšanie ultrazvukom
Metóda:
Stupeň: 3
PED: Nie
Dátum vydania: 06.04.2022
Koniec platnosti: 05.04.2027
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia/odobratia: