Li Junfeng

Číslo certifikátu: 21/0519/1
Metóda: PT - skúšanie kapilárnymi metódami
Metóda:
Stupeň: 2
PED: Áno
Dátum vydania: 30.11.2021
Koniec platnosti: 29.11.2026
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia/odobratia:
Číslo certifikátu: 21/0515/1
Metóda: RT - skúšanie prežarovaním
Metóda:
Stupeň: 2
PED: Áno
Dátum vydania: 30.11.2021
Koniec platnosti: 29.11.2026
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia/odobratia: