Li Zimeng

Číslo certifikátu: 21/0140/1
Metóda: UT - PA skúšanie ultrazvukom metódou Phased Array
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: Áno
Dátum vydania: 20.04.2020
Koniec platnosti: 19.04.2026
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia: