Liu Fan

Číslo certifikátu: 22/0610/1
Metóda: PT - skúšanie kapilárnymi metódami
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: Nie
Dátum vydania: 28.09.2022
Koniec platnosti: 27.09.2027
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia: