Liu Lixia

Číslo certifikátu: 20/0192/1
Metóda: UT - PA skúšanie ultrazvukom metódou Phased Array
Metóda:
Stupeň: 3
PED: Áno
Dátum vydania: 19.10.2020
Koniec platnosti: 18.10.2025
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia/odobratia:
Číslo certifikátu: 20/0067/1
Metóda: UT - skúšanie ultrazvukom
Metóda:
Stupeň: 3
PED: Áno
Dátum vydania: 16.07.2020
Koniec platnosti: 15.07.2025
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia/odobratia:
Číslo certifikátu: 20/0059/1
Metóda: MT - skúšanie magnetickou práškovou metódou
Metóda:
Stupeň: 3
PED: Áno
Dátum vydania: 16.07.2020
Koniec platnosti: 15.07.2025
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia/odobratia:
Číslo certifikátu: 20/0053/1
Metóda: PT - skúšanie kapilárnymi metódami
Metóda:
Stupeň: 3
PED: Áno
Dátum vydania: 16.07.2020
Koniec platnosti: 15.07.2020
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia/odobratia: