Liu Mingdong

Číslo certifikátu: 24/0606/1
Metóda: UT - TOFD skúšanie ultrazvukom metódou TOFD
Označenie rozsahu:
Stupeň: 3
Číslo PED certifikát: 24/0607/1/PED
Dátum vydania: 19.07.2024
Koniec platnosti: 18.07.2029
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia:
Číslo certifikátu: 24/0599/1
Metóda: RT-F – skúšanie prežarovaním – filmová rádiografia
Označenie rozsahu:
Stupeň: 3
Číslo PED certifikát: 24/0600/1/PED
Dátum vydania: 19.07.2024
Koniec platnosti: 18.07.2029
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia:
Číslo certifikátu: 20/0269/1
Metóda: UT - PA skúšanie ultrazvukom metódou Phased Array
Označenie rozsahu:
Stupeň: 3
Číslo PED certifikát: Áno
Dátum vydania: 09.12.2020
Koniec platnosti: 08.12.2025
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia:
Číslo certifikátu: 20/0073/1
Metóda: UT - skúšanie ultrazvukom
Označenie rozsahu:
Stupeň: 3
Číslo PED certifikát: Áno
Dátum vydania: 16.07.2020
Koniec platnosti: 15.07.2025
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia:
Číslo certifikátu: 20/0065/1
Metóda: MT - skúšanie magnetickou práškovou metódou
Označenie rozsahu:
Stupeň: 3
Číslo PED certifikát: Áno
Dátum vydania: 16.07.2020
Koniec platnosti: 15.07.2025
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia:
Číslo certifikátu: 20/0057/1
Metóda: PT - skúšanie kapilárnymi metódami
Označenie rozsahu:
Stupeň: 3
Číslo PED certifikát: Áno
Dátum vydania: 16.07.2020
Koniec platnosti: 15.07.2025
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia: