Liu Shao Qing

Číslo certifikátu: 21/0001/1
Metóda: VT - skúšanie vizuálnymi metódami
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: Nie
Dátum vydania: 08.01.2021
Koniec platnosti: 07.01.2026
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia: