Liu Yuli

Číslo certifikátu: 22/0503/1
Metóda: RT - skúšanie prežarovaním
Metóda:
Stupeň: 3
PED: Nie
Dátum vydania: 16.08.2022
Koniec platnosti: 15.08.2027
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia/odobratia:
Číslo certifikátu: 22/0502/1
Metóda: UT - skúšanie ultrazvukom
Metóda:
Stupeň: 3
PED: Nie
Dátum vydania: 16.08.2022
Koniec platnosti: 15.08.2027
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia/odobratia: