Long Zhongyun

Číslo certifikátu: 24/0476/2
Metóda: PT - skúšanie kapilárnymi metódami
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: 24/0477/2/PED
Dátum vydania: 10.06.2024
Koniec platnosti: 09.06.2029
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia:
Číslo certifikátu: 24/0197/2
Metóda: VT - skúšanie vizuálnymi metódami
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: 24/0249/2/PED
Dátum vydania: 03.04.2024
Koniec platnosti: 02.04.2029
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia:
Číslo certifikátu: 21/0291/1/PED
Metóda: PT - skúšanie kapilárnymi metódami
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: Áno
Dátum vydania: 07.07.2021
Koniec platnosti: 06.07.2026
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia:
Číslo certifikátu: 21/0292/1/PED
Metóda: VT - skúšanie vizuálnymi metódami
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: Áno
Dátum vydania: 07.07.2021
Koniec platnosti: 06.07.2026
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia: