Long Zhongyun

Číslo certifikátu: 21/0291/1/PED
Metóda: PT - skúšanie kapilárnymi metódami
Metóda:
Stupeň: 2
PED: Áno
Dátum vydania: 07.07.2021
Koniec platnosti: 06.07.2026
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia/odobratia:
Číslo certifikátu: 21/0292/1/PED
Metóda: VT - skúšanie vizuálnymi metódami
Metóda:
Stupeň: 2
PED: Áno
Dátum vydania: 07.07.2021
Koniec platnosti: 06.07.2026
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia/odobratia: