Luo Hanwu

Číslo certifikátu: 23/0206/1
Metóda: RT - D skúšanie prežarovaním – digitálna a počítačová rádiografia
Metóda:
Stupeň: 2
PED: Nie
Dátum vydania: 21.03.2023
Koniec platnosti: 20.03.2028
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia/odobratia:
Číslo certifikátu: 22/0586/1
Metóda: RT - skúšanie prežarovaním
Metóda:
Stupeň: 2
PED: Nie
Dátum vydania: 12.09.2022
Koniec platnosti: 11.09.2027
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia/odobratia: