Lv Bocheng

Číslo certifikátu: 21/0185/1
Metóda: ET - skúšanie vírivými prúdmi
Metóda:
Stupeň: 2
PED: Nie
Dátum vydania: 10.05.2021
Koniec platnosti: 09.05.2026
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia/odobratia: