Lv Mingze

Číslo certifikátu: 21/0191/1
Metóda: ET - skúšanie vírivými prúdmi
Označenie rozsahu:
Stupeň: 3
Číslo PED certifikát: Nie
Dátum vydania: 10.05.2021
Koniec platnosti: 09.05.2026
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia:
Číslo certifikátu: 20/0274/1
Metóda: VT - skúšanie vizuálnymi metódami
Označenie rozsahu:
Stupeň: 3
Číslo PED certifikát: Nie
Dátum vydania: 09.12.2020
Koniec platnosti: 08.12.2025
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia: