Lv Yanfei

Číslo certifikátu: 23/0992/1
Metóda: PT - skúšanie kapilárnymi metódami
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: Nie
Dátum vydania: 22.08.2023
Koniec platnosti: 21.08.2028
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia: