Ma Hao

Číslo certifikátu: 22/0625/1
Metóda: LT - skúšanie tesnosti (C)
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: Nie
Dátum vydania: 04.10.2022
Koniec platnosti: 03.10.2027
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia: