Marián Kováč

Číslo certifikátu: 19/0030/2
Metóda: UT-T - skúšanie ultrazvukom – meranie hrúbky
Metóda:
Stupeň: -
PED: Nie
Dátum vydania: 02.05.2019
Koniec platnosti: 01.05.2024
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia/odobratia:
Číslo certifikátu: 19/0027/2
Metóda: PT - skúšanie kapilárnymi metódami
Metóda:
Stupeň: 2
PED: Áno
Dátum vydania: 02.05.2019
Koniec platnosti: 01.05.2024
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia/odobratia:
Číslo certifikátu: 19/0026/2
Metóda: VT - skúšanie vizuálnymi metódami
Metóda:
Stupeň: 2
PED: Áno
Dátum vydania: 02.05.2019
Koniec platnosti: 01.05.2024
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia/odobratia: