Marián Kováč

Číslo certifikátu: 24/0350/1
Metóda: UT-T - skúšanie ultrazvukom – meranie hrúbky
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát:
Dátum vydania: 02.05.2024
Koniec platnosti: 01.05.2029
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia:
Číslo certifikátu: 24/0349/1
Metóda: PT - skúšanie kapilárnymi metódami
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: 24/0353/2/PED
Dátum vydania: 02.05.2024
Koniec platnosti: 01.05.2029
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia:
Číslo certifikátu: 24/0348/1
Metóda: VT - skúšanie vizuálnymi metódami
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: 24/0352/2/PED
Dátum vydania: 02.05.2024
Koniec platnosti: 01.05.2029
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia:
Číslo certifikátu: 19/0030/2
Metóda: UT-T - skúšanie ultrazvukom – meranie hrúbky
Označenie rozsahu:
Stupeň: -
Číslo PED certifikát: Nie
Dátum vydania: 02.05.2019
Koniec platnosti: 01.05.2024
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia:
Číslo certifikátu: 19/0027/2
Metóda: PT - skúšanie kapilárnymi metódami
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: Áno
Dátum vydania: 02.05.2019
Koniec platnosti: 01.05.2024
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia:
Číslo certifikátu: 19/0026/2
Metóda: VT - skúšanie vizuálnymi metódami
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: Áno
Dátum vydania: 02.05.2019
Koniec platnosti: 01.05.2024
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia: