Marián Pavlovič

Číslo certifikátu: 23/0837/2
Metóda: UT-T - skúšanie ultrazvukom – meranie hrúbky
Metóda:
Stupeň: -
PED: Nie
Dátum vydania: 12.07.2023
Koniec platnosti: 11.07.2028
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia/odobratia:
Číslo certifikátu: 23/0836/2
Metóda: VT - skúšanie vizuálnymi metódami
Metóda:
Stupeň: 2
PED: Nie
Dátum vydania: 12.07.2023
Koniec platnosti: 11.07.2028
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia/odobratia: