Matej Žgavec

Číslo certifikátu: 23/0779/2/PED
Metóda: PT - skúšanie kapilárnymi metódami
Metóda:
Stupeň: 3
PED: Áno
Dátum vydania: 29.06.2023
Koniec platnosti: 28.06.2028
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia/odobratia:
Číslo certifikátu: 23/0778/2
Metóda: PT - skúšanie kapilárnymi metódami
Metóda:
Stupeň: 3
PED: Nie
Dátum vydania: 29.06.2023
Koniec platnosti: 28.06.2028
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia/odobratia:
Číslo certifikátu: 19/0110/1
Metóda: RT - skúšanie prežarovaním
Metóda:
Stupeň: 3
PED: Áno
Dátum vydania: 05.12.2019
Koniec platnosti: 04.12.2024
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia/odobratia: