Mehmet Emin Oynak

Číslo certifikátu: 23/0503/1
Metóda: RT - skúšanie prežarovaním
Metóda:
Stupeň: 2
PED: Nie
Dátum vydania: 26.05.2023
Koniec platnosti: 25.05.2028
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia/odobratia:
Číslo certifikátu: 23/0480/1
Metóda: MT - skúšanie magnetickou práškovou metódou
Metóda:
Stupeň: 2
PED: Nie
Dátum vydania: 15.05.2023
Koniec platnosti: 14.05.2028
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia/odobratia:
Číslo certifikátu: 23/0471/1
Metóda: PT - skúšanie kapilárnymi metódami
Metóda:
Stupeň: 2
PED: Nie
Dátum vydania: 15.05.2023
Koniec platnosti: 14.05.2028
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia/odobratia: