Mehmet Uzun

Číslo certifikátu: 23/0112/1; 23/0125/1/PED
Metóda:
Metóda:
Stupeň: 1
PED: Áno
Dátum vydania: 14.02.2023
Koniec platnosti: 10.02.2028
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia/odobratia: