Menduh Çabuk

Číslo certifikátu: 23/0855/1; 23/0856/1/PED
Metóda: VT - skúšanie vizuálnymi metódami
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: Áno
Dátum vydania: 14.07.2023
Koniec platnosti: 13.07.2028
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia:
Číslo certifikátu: 23/0848/1; 23/0849/1/PED
Metóda: PT - skúšanie kapilárnymi metódami
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: Áno
Dátum vydania: 14.07.2023
Koniec platnosti: 13.07.2028
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia:
Číslo certifikátu: 23/0845/1; 23/0846/1/PED
Metóda: MT - skúšanie magnetickou práškovou metódou
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: Áno
Dátum vydania: 14.07.2023
Koniec platnosti: 13.07.2028
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia: