Michal Srebala

Číslo certifikátu: 20/0037/1
Metóda: VT - skúšanie vizuálnymi metódami
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: Nie
Dátum vydania: 22.06.2020
Koniec platnosti: 21.06.2025
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia: