Michal Vapnár

Číslo certifikátu: 20/0026/2
Metóda: MT - skúšanie magnetickou práškovou metódou
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: Áno
Dátum vydania: 27.05.2020
Koniec platnosti: 26.05.2025
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia:
Číslo certifikátu: 20/0015/2
Metóda: VT - skúšanie vizuálnymi metódami
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: Áno
Dátum vydania: 20.02.2020
Koniec platnosti: 19.02.2025
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia: