Milan Vrábel

Číslo certifikátu: 23/0354/1
Metóda: MT - skúšanie magnetickou práškovou metódou
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: Nie
Dátum vydania: 19.04.2023
Koniec platnosti: 18.04.2028
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia:
Číslo certifikátu: 23/0353/1
Metóda: VT - skúšanie vizuálnymi metódami
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: Nie
Dátum vydania: 19.04.2023
Koniec platnosti: 18.04.2028
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia:
Číslo certifikátu: 23/0352/1
Metóda: PT - skúšanie kapilárnymi metódami
Označenie rozsahu:
Stupeň: 2
Číslo PED certifikát: Nie
Dátum vydania: 19.04.2023
Koniec platnosti: 18.04.2028
Stav: Aktívny
Dátum pozastavenia: